סיפורן של קהילות מרוקו, עיראק ותימן. מפגש סופרות באטלנטה
27 באוקטובר 2015
'ספרי תמה תמימה' במכתבים לצופית, מה שצ'כוב לא סיפר לאו הנרי. מאת ד"ר גתית שמעון
5 בפברואר 2016
Show all

'ספרי תמה תמימה' בפסטיבל תימנה, ראש העין