אודות שרית גרדוול

שרית גרדוול, ילידת פרדס חנה, מתארת באהבה רבה את סיפור חייהם של חממה וחסן ומשלבת את סיפורם האישי של סביה, ההיסטוריה של יהודי תימן וארץ ישראל עם יד הדמיון הטובה. בוגרת תואר ראשון בקולנוע וטלויזיה במגמת תסריטאות, ותואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.
ספרים:
2014: 'ספרי תמה תמימה', הוצאת פרדס.
תיק עבודות
'מעגל הלחוח' - ספר שני בהתהוות.
'sisters'- תסריט עלילתי באורך מלא.
'המל"ש'- סדרת דרמה לטלוויזיה.
'מט'- תסריט עלילתי באורך מלא.
'נווה דניאל'- סדרת טלוויזיה.
'יום אחד'- תסריט לסרט קצר.
'החודש השני' –טריטמנט.