Hamama's Story: Yemenite Jewry in Yemen and Israel
8 במרץ 2019
Grandpa's Room סיפור קצר
3 באפריל 2019
Show all

שבוע הספר העברי בהלל תורה

ב25 לפברואר נפגשה הסופרת שרית גרדוול עם תלמידי כיתות ז׳ וח׳ לשיחה על כתיבה ועל ההיסטוריה של יהודי תימן כפי שבאה לידי ביטוי ברומן ההיסטורי: ספרי תמה תמימה.