עצב של יום שישי
1 בדצמבר 2019
לילה לבן
8 בדצמבר 2019

״יציאה ללא חזרה״ כנס לציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ואיראן – של מרכז דהאן.

ניתן לצפות בקטע משיח הסופרות: רויטל שירי-הורוביץ, ימית ארמבריסטר ושרית גרדוול בתיווכה של הגב׳ אסתר שקלים:

הסרטון באדיבות פלג לוי